ویزای کار پرستاری

۱۰ کشور برتر با درآمد بالا برای پرستاران

۱۰ کشور برتر با درآمد بالا برای پرستاران پرستاری یکی از پرطرفدارترین حرفه های درمانی در حال حاضر جهان است. در حالی که برخی از دانشجویان و علاقمندان به حرفه پرستاری ممکن است با تمایل به نجات جان بیماران و مراقبت از بیماران جذب این رشته شوند.  همچنین برنامه مهاجرت پرستاران در کشورهای اروپایی بطور […]

ویزای کار پرستاری آلمان

ویزای کار پرستاری آلمان ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ویزای کار پرستاری آلمان در صدر مشاغل مورد نیاز کشور آلمان در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ قرار دارد. با شیوع ویروس کرونا در کل جهان، جذب نیروی کار حوزه درمان و صدور ویزای پرستاری آلمان در اولویت برنامه های جذب و صدور ویزای کار در این کشور قرار گرفته است. البته در […]

مهاجرت پرستاران به کانادا (۲۰۲۰-۲۰۱۹)

مهاجرت پرستاران به کانادا برنامه اخذ ویزای کار  کانادا روشی  جهت جذب نیروی متخصص در کشور کانادا می باشد. این برنامه هر ساله با توجه به نیاز بازار کار کانادا اجرایی میشود. امیدواریم ضمن مطالعه این مطلب، مقاله ۱۰ کشور برتر با درآمد بالا برای پرستاران نیز توجه داشته باشید.

درباره مهاجرت پرستاری کانادا ۲۰۲۰

مهاجرت پرستاری کانادا ۲۰۲۱-۲۰۲۰ مهاجرت پرستاری کانادا هر ساله در لیست مشاغل مورد نیاز کشور کانادا تحت عنوان های تخصصی مختلف وجود دارد. ویزای کار از طریق اشتغال به حرفه پرستاری از جمله مشاغل مورد نیاز کاناداست.

مهاجرت گروه درمان به سوئد (پزشک، پرستار، ماما و کادر درمانی)

مهاجرت گروه درمان به سوئد (پزشک، پرستار، ماما و کادر درمانی) مهاجرت گروه درمان به سوئد با توجه به نیاز سوئد در سال ۲۰۲۰ تغییراتی داشته. در این مطلب فرصت های شغلی برای ویزای کار و مهاجرت گروه درمانی به سوئد معرفی خواهد شد.

پیمایش به بالا
×

پذیرش تحصیلی، مشاوره مهاجرت ، مشاوره ویزای کار اروپا

×