سوالات پر تکرار

در آلمان بعد از تغیر آدرس خانه یا تغیر شهر خود چه باید بکنیم ؟

در آلمان بعد از تغیر آدرس خانه یا تغیر شهر خود چه باید بکنیم ؟ 💢در آلمان اگر شما محل سکونت خودرا به هردلیلی عوض میکنید، باید آدرس جدید را هرچه زودتر طی دو هفته اول در اداره شهرداری شهر خود را ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام نامه تائیدی (Meldebestätigung) دریافت میکنید. اداره […]

پیمایش به بالا
×

پذیرش تحصیلی، مشاوره مهاجرت ، مشاوره ویزای کار اروپا

×